Werkgroep SLBS Sanyang - Gambia vzw

We willen elk kind kansen geven tot onderwijs. Help jij mee?

Gambia tijdens corona crisis 2020

VZW Werkgroep Sanyang helpt Gambia tijdens corona crisis.

VZW Werkgroep Sanyang helpt Gambia tijdens corona crisis.

Corona crisis in Gambia mei 2020

Bestuurslid Christianne is momenteel nog steeds in Gambia. En ervaart ter plaatse in Sanyang wat het is te leven in lock down als gevolg van het corona virus. Gambia bleef er niet van gespaard. Het land sloot zijn grenzen, hotels en restaurants en winkelketens sloten hun deuren. Met als gevolg toenemende werkloosheid, geen inkomen en een tekort aan geld om het hoognodige voedsel te kopen voor het gezin.
Ook de scholen zijn gesloten, de mooie leslokalen in Sanyang staan nu leeg.
Naast corona is er nu ook de honger. Stenen kan je niet eten!
Christianne die dagelijks de zorgen te horen krijgt , het laat haar niet koud.
Omdat de nood zo groot is neemt de werkgroep het initiatief om te helpen. Gelukkig kunnen we dat met de steun van sympathisanten. Met dank aan de gulle schenkers kunnen momenteel dankzij hun donaties voedselpakketten bezorgd worden aan twintig gezinnen die het nu extra moeilijk hebben. (weduwen, werklozen, gehandicapten, grote gezinnen )
Maar er zijn veel meer gezinnen die onze hulp nodig hebben!
Bij deze dan ook een vriendelijke en dringende oproep naar uw steun.
Help ons een gezin helpen te overleven in deze crisistijd.
Elke gift is welkom. Vanaf 20euro ontvangt een gezin een zak rijst en olie.
Is er meer geld geven we ook suiker en ajuin.
Met dank voor uw gift .
U kan storten op reknr. van de werkgroep:  BE32 7360 6311 1702
Hartelijk dank

Voorzitter Uwe Roeder

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>