Werkgroep SLBS Sanyang - Gambia vzw

We willen elk kind kansen geven tot onderwijs. Help jij mee?

update werkgroep december 2020

samenwerking

Beste  bestuursleden,  sympathisanten en sponsors van de werkgroep slbs Sanyang

Dit jaar 2020 loopt ten einde,  Kerst en Nieuwjaar zullen we ànders moeten vieren  dan  voorheen door corona. 
Dat  gezondheid het allerhoogste goed is beseffen we nu  meer dan ooit. 
Dat wensen we jullie allen,  van harte  en  zeker ook  mooie feestdagen. 
 
Hartelijk dank voor jullie inzet  en sympathieke sponsoring, zowel voor de dertien studenten alsook voor het voedselpakket dat we konden delen aan vierenveertig gezinnen in Sanyang. De volgende zondag kregen de deelnemers aan de kerkdienst ook een voedselpakket. Ede priesters prachtige kerkgewaden, meer dan  150 paternosters, kruisbeelden en andere kerkelijke symbolen. 
Heel veel  kledij  mochten we delen aan gezinnen en op school didactisch speelgoed en schriften en teken-  en kleur- schrijfgerief. 
Studenten konden dankzij sponsoring  hun studies verder zetten , sommigen kregen ook al sportschoenen, een  nieuwe fiets en gsm.  
Wij zijn dankbaar voor zoveel goede wil en steun en dat moedigt ons aan om  in het  jaar 2021 verder  te doen.
De voorbije tien jaar concentreerde onze werking zich vooral  rond bouwen en renoveren voor de basisschool op  het schoolterrein  in Sanyang. 
 
In 2021  hopen  we de kleuterschool een nieuw dak te geven. en kunnen  daarmee dit bouwproject afsluiten. Dan is ons doel bereikt. 
Namelijk :”Onderwijs voor alle kinderen en in een veilige omgeving.”
 
Kort geleden, in november ,nam de stichting  Amigos de Gambia contact met ons.  
Deze stichting heeft diverse projecten lopende zowel voor scholenbouw,  leveren van  materialen aan  klinieken en gezondheidscentra en steun aan sportclubs.
Voor  hun nieuwe project  doen ze een beroep op ons voor de inrichting  van het  weeshuis. De locatie mochten we reeds bekijken  en vanaf januari 2021 kunnen  13 weeskinderen hier terecht . Ook voor deze kinderen zal Christianne een  inspanning doen zoals ze elk jaar lesjes geeft  op de basis- en kleuterschool. . 
Dankzij de sponsoring van heel veel speelgoed  en kinderkledij  wordt dit zeker een  leuke start. 
Omdat  jonge zwangere ongehuwde meisjes vaak verstoten worden uit hun familie  wil deze stichting hen scholing geven zodat ze een vak beheersen  en zelfstandig kunnen leven.  Ook hiervoor wil Christianne zich engageren maar het is voorlopig nog toekomstmuziek.   
 
Al  dit goede nieuws wilden we  jullie zeker delen. 
Ook na  het bouwproject blijft de werkgroep zich  inzetten voor de toekomst van de kinderen in Sanyang 
Uw steun,  uw sponsoring  helpt ons te doen wat we doen.                                                
Daarom zijn we jullie erg dankbaar. 
We hopen  dan  ook voor het komende jaar  te mogen rekenen  op uw sympathie en steun. 
 Zonder jullie zijn we niets .  Samen zijn we sterk !
 
Van harte 
 de werkgroep 
www.slbs-sanyang.com
 

 

bdr
bdr

bdr

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>