Werkgroep SLBS Sanyang - Gambia vzw

We willen elk kind kansen geven tot onderwijs. Help jij mee?

30 september 2021

Bestuursvergadering op donderdag 30 september met alle bestuursleden, Agnes en Hugo volgden via video telefoon

 

Het was een blij weerzien van bestuursleden: Peter, Pierre, Herman, Christianne en Uwe,  Agnes en Hugo namen deel aan  de vergadering via telefoon en video.

Bestuursvergaderingen in  2021

-in Gambia: 6 april met Mbah, Uwe, Christianne en  schoolbestuur ivm renovatie kleuterschool                                                            9 juni : overleg schoolbestuur over te renoveren dak van kleuterschool  en meeting met sponsorstudenten sec.ond. ivm studieresultaten                                                                                                                                                   -in Belgie: 14 juni: verslag over gedane extra inzet in Gambia: o.a.verdeling mondmaskers en drinkbekers op scholen en compounds, 600 voedselpakketten op compounds in Sanyang,  verdeling kledij, didactisch schoolgerief,                                      in juli: hulpgoederen gereed maken voor vervoer en door Peter en Herman gebracht naar verzamelplaats.                     Nog in juli was er overleg met Herman en Peter over de organisatie van de eetdag in Strooiendorp

Exta activiviteiten

-Dankzij een gulle sponsor kon vanaf mei op het terrein van de kleuterschool in Sanyang een watertoren gebouwd worden,  we voorzien vanaf oktober waterleidingen naar de bibliotheek en  het voetbalveld; Waarvoor dank aan Aquanova Maasmechelen

  • De werkgroep kon na goedvinden van het schoolbestuur starten met bestek en planning van nieuw dak voor kleuterschool. Men begon meteen met verhoging van muren en  aankoop van nodige materialen.                   Begin september was het dak gereed. 
  • 20 augustus vierde de werkgroep haar 10 jarig bestaan met een algemene vergadering  met kaas- en Breughelfestijn.  

De werkgroep dankt al haar bestuursleden voor hun sympathieke vrijwilligerswerk. Tevens al de schenkers van zoveel mooie hulpgoederen voor de school en de mensen in Sanyang en omgeving.  voor het vele schoolmateriaal, knutselpakkketten, nieuwe t-shirts, broeken en schoenen, werkkledij, verplegersuniformen, enz.. °  °

* Dank aan  firma Hermes die onlangs sponsorde  voor een tweede watertoren 

  • Dank aan de sponsor  Aquanova die zich inzet voor verbetering van de gezondheid van de kinderen in Sanyang. Na  overleg met het schoolbestuur willen we voldoende nieuwe en aangepaste toiletten voor kleuters te  kunnen bouwen.  Wordt vervolgd 

 

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>