Werkgroep SLBS Sanyang - Gambia vzw

We willen elk kind kansen geven tot onderwijs. Help jij mee?

Fototentoonstelling – Maaseik

Het werd een super geslaagde openingsavond van onze fototentoonstelling in het Cultuurcentrum te Maaseik. Met meer dan vijftig bijzonder mooie, kleurrijke en verrassende foto’s en acht ingelijste batiktaferelen die een beeld weergeven van de natuur, het dagelijkse leven van de kinderen, van vrouwen en mannen, kortom; ‘The Smiling Coast’ van Gambia.

Toegang was gratis en alle foto’s (groot en klein formaat) en batikdoeken worden te koop aangeboden. De opbrengst gaat volledig naar het schoolopbouwwerk en waterproject van onze vzw.

Het cultuurcentrum Achterolmen  kon zich verheugen op het bezoek van Mevrouw H.E.Teneng Mga Jaiteh, ambassadeur voor Gambia, vergezeld van de heer Ebrima Camara, secretaris,  die speciaal naar Maaseik kwamen voor een bezoek aan onze fototentoonstelling.

Om 11u30 mochten burgemeester Jan Creemers en directeur Laurens Leurs hen beiden verwelkomen, samen met leden van het dagelijks bestuur. Met heel veel belangstelling luisterde men naar het verhaal achter elke foto. We kregen lovende woorden over de mooie presentatie, de kwaliteit van elke foto met prachtige kleuren en fijne uitstraling. Deze zijn dan ook een weerspiegeling van het echte dagelijkse leven in Gambia en voor onze bezoekers heel herkenbaar.

Mevrouw Teneng Mga Jaiteh en de heer E. Camara verrasten ons met hun lovende woorden in het gastenboek en de aankoop van diverse foto’s die nu zullen prijken in de ambassade te Brussel. De burgemeester overhandigde mevrouw in naam van het stadsbestuur een korf met lekkers uit Maaseik. De werkgroep gaf haar graag een fotoboekje als presentje mee en als herinnering aan deze tentoonstelling.

Het voorstel van een stadswandeling en het apotheekmuseum werd positief onthaald.  Daarna werd het gezelschap uitgenodigd ten huize van Chris en Uwe in Maaseik voor koffie en Limburgs gebak; het was heel gezellig en in een gemoedelijke sfeer werd informeel verder contact gelegd en nieuwe afspraken gemaakt.

Het was voor ons allemaal een heuglijke dag!

De ambassadeur bedankte ons achteraf met deze boodschap:

Dear Mrs Wouters,

Thank you so much for your kind words; it is indeed a duty that I and my team at the Gambian Embassy in Brussels, acknowledge the good work you are doing for the community of Sanyang and by extension, the government and people of The Gambia.

We thank you and through you the entire Board and  members of your organisation for inviting us to the beautiful exhibition showcasing Gambian culture and traditions at the cultural center in the historic town of Maaseik, I also wish to extend my sincere appreciation to the Mayor of  Maaseik for finding time to personally meet with us at the exhibition center. We do hope and pray that the exhibition will not only raise the required revenue to be ploughed back into your school project in Sanyang, but that it can also entice the citizens of Maaseik and environs to also visit the smiling coast of Africa – The Gambia.

Whilst thanking you for the initiative which we have been told is the second of its kind organised to raise funds for projects in The Gambia, please rest assured of our continuous support and collaboration.

Sincerely,
Teneng Mba Jaiteh

AMBASSADOR – EMBASSY OF THE GAMBIA

AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT, 126 – BRUSSELS 1050

Geachte mevrouw Wouters,

Dank je wel voor uw vriendelijke woorden; het is inderdaad een plicht dat ik en mijn team bij de Gambiaanse ambassade in Brussel, erkennen het goede werk dat u doet voor de gemeenschap van Sanyang en bij uitbreiding, de regering en het volk van Gambia.

Wij danken u en via u, de volledige Raad van Bestuur en leden van uw organisatie voor de uitnodiging naar de prachtige tentoonstelling gehouden over de Gambiaanse cultuur en tradities in het cultureel centrum in het historische stadje Maaseik. Ik wil ook mijn oprechte waardering uitbreiden tot de burgemeester van Maaseik voor het vinden van tijd om ons persoonlijk te ontmoeten in het expositiecentrum. We hopen en bidden dat de tentoonstelling de benodigde inkomsten niet alleen zal verhogen om opnieuw in uw schoolproject in Sanyang  te worden besteed,  maar dat het ook de inwoners van Maaseik en omstreken kan verleiden  om de lachende kust van Afrika – Gambia te bezoeken.

We bedanken u voor het initiatief dat we te horen hebben gekregen, het is de tweede in zijn soort georganiseerd om fondsen te werven voor projecten in Gambia, dan kunt u er zeker zijn van onze voortdurende steun en medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Teneng Mba Jaiteh

AMBASSADEUR – AMBASSADE VAN GAMBIA

AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT, 126 – BRUSSEL 1050

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>