Werkgroep SLBS Sanyang - Gambia vzw

We willen elk kind kansen geven tot onderwijs. Help jij mee?

Skill Center Sanyang en onze werkgroep

In begin maart van dit jaar 2018  ondersteund onze werkgroep ook het  Skill centrum in Sanyangvoor een beroepsopleiding met afstuderen na 3 jaar met voltooiing !

In dit centrum kunnen leerlingen een beroepsopleiding  afstuderen  met volgen leercontract in :

Beroepsopleiding: kleermaker … met naailessen

Beroepsopleiding : IT  en Computer

Beroepsopleiding : batik en stoffen

Ondersteund door het ministerie van Onderwijs met einddiploma met examencommissie voor het einde van 3 jaar training  individueel onderwijs  met afschluit enmet voltooiing !

 

     

   

 

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>