Werkgroep SLBS Sanyang - Gambia vzw

We willen elk kind kansen geven tot onderwijs. Help jij mee?

Hulpgoederen

De laatste voorraad uitgedeeld. Vele leerlingen zijn blij dankzij Ilse en Christophe… de vele halssnoeren, speelgoedautootjes, bordkrijt, bordveger, schriften, pennen, potloden, slijpers, gommen… alles werd met plezier gedeeld en ontvangen…

Lees verder

Scholenbouw

Wat heeft het lang geduurd!  Maar geduld wordt beloond!

In december begonnen de gesprekken over de 2e fase in ons project. De werkgroep wil de aandacht vooral richten naar de leerlingen. Dat betekent zoveel mogelijk klaslokalen herstellen in plaats van af te breken.

Lees verder

Scholenbouw

Na jaren voorbereiding, overleg met dorpsoudsten, alkalo, oudercomité en de werkgroep én dankzij de nodige sponsoring konden we aan de slag. En dit is nu het eerste resultaat  in ons project.

Lees verder

Hulpgoederen

Christianne en Uwe zijn in juni opnieuw in Sanyang. De container komt dan van het schip en de materialen naar ons schooltje gebracht. Iedereen bedankt voor de spontane hulp!

Lees verder

Scholenbouw

Van 24 januari tot en met 2 februari waren we in Gambia voor de nodige papierrompslomp. Vreugde na de ondertekening van hoognodige documenten! De school in Sanyang Kombo South District en Maaseik en werkgroep SLBS Sanyang sluiten hun samenwerkingsverdrag.

Lees verder